Open

Spoji in razmaki

Bolefloor - spoji in razmaki
Rob na posamezni deski je zaokrožen.Viden razmak med deskami – gap –  paj je lahko po izbiri naročnika med 2 in 5mm.

Utori so po naročilu možni na vseh 4 straneh posamezne deske.

Toleranca razreza je  po dolžini in širini ± 0,2mm, po višini pa ± 0,45mm.

 

line